• Wat zijn de risico's van de aflossingsvrije hypotheek nadat het pensioen is ingegaan? Op de eerste plaats is het pensioeninkomen lager dan het laatstverdiende salaris.Tweedens zal men zich moeten beseffen dat de termijn van hypotheekrenteaftrek thans gemaximeerd is tot dertig jaar. In een cijfermatig voorbeeld op basis van een veel voorkomende situatie wordt geschetst hoe de negatieve inkomenseffecten er uit (kunnen) zien. 


  • In bijgaand artikel geeft dagblad Trouw een goed en actueel overzicht van de politieke stand van zaken over ons pensioen. En natuurlijk komen de individuele pensioenpotjes weer aan bod. Wat daar ook van zij, er zit een addertje onder het gras in het Trouw-artikel.