• RainyDayz heeft een eigen YouTUbe-kanaal. Het bevat filmpjes kort en lang over pensioenkwesties die ook u kunnen aangaan. Onderwerpen zijn onder andere arbeidsongeschiktheid, pensioenverevening bij echtscheiding, pensioenschade (bij letselschade), afkoop en afkoopverbod, pensioenbelegpolis en vergeten pensioen.