SVB stalkt senior-burgers over hun AOW

RainyDayz bekommert zich om uw oudedagvoorzieningen. In de meeste gevallen is dan uw pensioen aan de orde maar onder het nu stralende pinksterzonnetje kwam er een misstand boven water met betrekking tot de AOW. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) jaagt op duurzaam gescheiden levende AOW-gerechtigden die weliswaar niet officieel gescheiden zijn maar allebei gewoon hun eigen huishouden hebben (alleen leven). 


De mensen die ondanks hun nog bestaande huwelijk of geregistreerd partnerschap de beslissing hebben genomen duurzaam los van elkaar te gaan leven en wonen hebben recht op de ongehuwden AOW. De AOW voor alleengaanden bedraagt € 1.187,43 netto per maand bij een eerdere volledige AOW-opbouw (voor elk jaar in het buitenland gaat er 2% vanaf), Voor samenwonende gehuwde mensen of in het geval van een samenwoning anderszins bedraagt de 'gehuwden-AOW' € 812,71. 


Het is de taak van de SVB erop toe te zien dat iedereen de juiste AOW krijgt. Maar naar verluidt neemt de SVB haar taak wel heel enthousiast op. De sociaal rechercheurs van de SVB gaan er regelmatig op uit om het aantal tandenborstels te tellen dat u heeft staan om daar conclusies aan te verbinden wel of geen AOW voor de alleenstaande. Omroep Max besteedde daar heel recent aandacht aan. Dat beschouwen wij als heel wenselijk. Voor vele AOW-gerechtigden kan zo'n 'strafkorting' meebrengen dat de huur niet meer betaald kan worden terwijl hen geen enkel verwijt treft. De SVB meent een goede neus te hebben voor frauduleuze bedoelingen van bejaarden. Niets blijkt minder waar helaas.


Wat opvalt is dat de SVB diep duikt in het persoonlijk leven van de betrokkenen en hen overvalt met allerlei vragen. Zelfs het watergebruik wordt onder de loep genomen bij het onderzoek of betrokkene wel of niet een gezamenlijke huishouding voert met iemand anders en dus mogelijk onterecht de ongehuwden-AOW ontvangt. Om commentaar gevraagd hulde de SVB zich in nevelen in haar contact met omroep Max.


Parallel aan de kritiek die de politie en de belastingdienst onlangs te verwerken kreeg, zou je dit met enig cynisme en sarcasme wel eens 'geriatrisch profileren' van de SVB kunnen noemen. Het is geheel aan de mensen zelf om ondanks hun individuele economische zelfstandigheid te scheiden of niet. Het nog bestaande huwelijk is kennelijk voor de SVB tot een makkelijke fraude-indicator geworden/verworden. Het effect van de SVB-handelwijze kan meebrengen dat mensen alleen om die reden hun huwelijk of geregistreerd partnerschap willen beëindigen. Zover kan en mag de hand van de SVB niet reiken.


Het gevoel dat bij blijft is in ieder geval dat de SVB ogenschijnlijk uit hetzelfde vaatje tapt als de belastingdienst deed in de toeslagen-affaire. Met een tunnelblik op fraude coûte que coûte (tegen elke prijs) scoren in het politiek en ambtelijk zo gekoesterde fraudedossier.


Mocht u over dit onderwerp een visie of ervaringen hebben, dan stimuleren wij dat u met Omroep Max contact op neemt. Dat neemt niet weg dat wij ook zelf zeer naar uw reactie kunnen uitzien wanneer uw oudedagvoorzieningen hieronder te lijden hebben.