• Rechtbank Midden-Nederland besliste in februari van dit jaar in een pensioenzaak, waarin de werkgever verzuimd had de pensioenpremies voor een werknemer aan pensioenverzekeraar Aegon af te dragen. De vraag kwam natuurlijk aan de orde hoe hoog de te vergoeden schade is door dit werkgeversverzuim. Schade in de opbouw van pensioenaanspraken.


  • Een werkgever gaat failliet. Moet UWV de betaling van de pensioenpremie overnemen? De rechter moest zich hierover buigen in het geval van een werknemer waarbij het onduidelijk was of deze een arbeidsovereenkomst had.