Laagopgeleide eerder met pensioen; lastige uitvoering

De demografen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) hebben iets nieuws bedacht. In een studie pleiten zij ervoor drie pensioenleeftijden te hanteren. Hoe hoger je opleiding, hoe langer je moet werken. Lees over deze studie ondermeer in het NRC

Ongeacht of het een goed idee is of niet: ons lijkt het idee van het NIDI op uitvoeringsproblemen te stuiten. Waarom?


1. Er bestaat geen nationaal register omtrent het opleidingsverleden van personen.

2. Het werkt manipulatie en fraude in de hand als de bewijsvoering over het opleidingsverleden bij betrokkene ligt.

3. Het staat geenszins vast dat een hoogopgeleid persoon ook werk op zijn niveau uitvoert.

4. Laagopgeleiden groeien ook maatschappelijk in werk door ervaring en opgedane vakkennis (the self made (wo)man).


Kortom, dit idee gaat het niet redden. 


Zie verder over dit onderwerp:

MeJustice - Economen in debat