Hoe zit het met mijn pensioenopbouw nu ik in de WW zit?

Helaas, als je in de WW terecht bent gekomen, houdt je pensioenopbouw op. De opbouw van pensioen is gekoppeld aan je baan en als je die baan verliest, houdt de pensioenopbouw op. Er zijn nauwelijks mogelijkheden meer om de pensioenopbouw voort te zetten als je onvrijwillig werkloos bent geworden.


Ongeluk komt altijd op een hoop, luidt een gezegde. Ook in zo’n geval. Je verliest een salaris in ruil voor een lagere en tijdelijke WW-uitkering en er ontstaat een pensioengat. Totdat je weer een baan met pensioen hebt, slaat die periode een gat in je pensioenopbouw dat moeilijk te herstellen is. Dat betekent minder pensioen als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.


Wanneer de hypotheekbank bij de hypotheekverstrekking rekening heeft gehouden met je inkomen ná pensioendatum, is dat mogelijk ook een streep door de rekening te midden van vele andere complicaties.


Wat zijn de mogelijkheden om de schade van zo’n pensioengat zo klein mogelijk te houden?

  • Het ‘voordeel’ van geen pensioenopbouw is wel dat je dan fiscaal de ‘jaarruimte’ hebt om via lijfrente of banksparen het gat op te vullen.
  • Maar daar moet je dan wel de middelen (het geld) voor hebben. Zo niet, nog geen man overboord, want de belastingdienst staat toe zeven jaar terug te gaan bij het benutten van die jaarruimte;
  • Lijfrente bij een verzekeraar of een bancaire lijfrente bij een bank zijn adviesgevoelige producten die de bemoeienis van een financieel adviseur vragen;
  • Anders dan pensioen gaat de ‘opbouw’ van de AOW wel gewoon door in een WW-periode. Die opbouw vindt plaats met twee procent per jaar. Voor mensen die langere tijd in het buitenland hebben gewoond, stopt die opbouw voor de tijd van het verblijf buitenlands.


Lees ook: WW en pensioen