AOW in eigen beheer. Is dat uitvoerbaar?

Ons Nederlandse 'staatspensioen' de AOW wordt nu ook de pensioendiscussie ingezogen. Uiteraard met nobele motieven. Hoe stellen we de ZZP'er beter in staat iets aan z'n oudedagvoorziening te doen? Want laten we wel zijn, de vergrijsde ZZP'er heeft niet een heel zonnig financieel perspectief.

 

De AOW is voor iedereen (een volksverzekering) en als je 50 jaar in Nederland gewoond hebt krijg je de volledige AOW.

Voor elk jaar dat je in het buitenland woont, wordt de AOW gekort met twee procent. Zo'n tekort kan je bij AOW-uitvoerder SVB dan wel weer inkopen. AOW is onderdeel van ons pensioenstelsel. We noemen het traditioneel de eerste pijler. De tweede pijler wordt gevormd door het werkgeverspensioen (het zgh. aanvullende pensioen) en de derde pijler is wat je er zelf nog aan doet bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente. 

 

De AOW is thans te laag. Waarom? De hoogte van de AOW werd mede bepaald door de gedachte dat de AOW-uitkering plus het werkgeverspensioen ongeveer zeventig procent van het laatstverdiende salaris moest bedragen. Dat ging lang goed, maar die tijd is nu wel voorbij. De werkgeverspensioenen zijn versoberd en uitgekleed want veel solide salarisdeeltijdregelingen zijn vervangen door speculatieve en ongewisse beschikbare premieregelingen op beleggingsbasis. De werkgever lacht in z'n vuistje, lekker goedkoop en zonder verrassingen. Ook vanuit de grote pensioenfondsen zie je alleen maar een neerwaartse druk op de hoogte van de pensioenuitkeringen. Vanuit het uitgangspunt dat we behoefte hebben aan een redelijk pensioen, is de AOW dus nu te laag (geworden). Hoort u nog iemand daarover?

 

De AOW is een omslagstelsel. Er bestaat geen grote nationale AOW-spaarpot. Even simpel gezegd: de AOW-premie die dit jaar opgehaald is, wordt volgend jaar gelijk weer aan de AOW-gerechtigden uitgekeerd. En als de overheid daar niet mee uitkomt zal er een beroep gedaan worden op de algemene rijksmiddelen (de belastingopbrengsten). De AOW kent dus geen kapitaaldekkingsstelsel (zoals bij de pensioenfondsen) maar het is één grote nationale herverdelingsoperatie op korte termijn zodat de oude dag niet op de tocht komt te staan. En zo hoort het ook maar het moet wel beter.

 

In dit Telegraaf-artikel (13 augustus 2018) bepleiten drie pensioendeskundigen van naam, dat je in de AOW moet kunnen sparen ter lediging van de ZZP-nood. RainyDayz heeft sympathie voor dit heel sociale idee. Maar als je even doordenkt, kom je tot de conclusie dat het nergens toe kan leiden. En de crux daarvan is dat de AOW een omslagstelsel kent. Het is geen nationale spaarpot, laat staan dat het individuele AOW-spaarpotten betreft. Mocht SZW-minister Koolmees er toch iets in zien dat zal de hele wettelijke regeling, uitvoerings- en uitkeringssystematiek op de schop moeten. Wij zien dat niet heel vlug gebeuren want de rook is nog lang niet van het pensioenslagveld opgetrokken. By the way: in het door het pensioentrio bepleite AOW-spaarstelsel zal de ZZP'er nog eens extra afhankelijk zijn van de grillen en het humeur van het kabinet en de Tweede Kamer, zoals op het punt van de steeds hoger wordende AOW-leeftijd. Politici hebben ongetwijfeld van veel dingen verstand, maar dat ze verstand hebben van pensioen is ons nooit zo opgevallen.